Đo chỉ số BMI/BMR cùng Giảm Cân Khoẻ

Các chỉ số cơ thể như chỉ số BMI đánh giá tình tạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phí, thừa cân hay quá gầy. Thông qua các chỉ số này giúp xác định tình trạng cơ thể và đưa ra các chương trình hành động phù hợp. 1. Chỉ số … Đọc tiếp Đo chỉ số BMI/BMR cùng Giảm Cân Khoẻ